Prisnivået på off-road kjøretøy

Det skjer mye i bilbransjen for øyeblikket. Myndighetene og kunder ønsker i økende grad å ta vare på miljøet. Diesel og bensinmotorer sees på som en alvorlig trussel mot folkehelsen og det blir stadig flere restriksjoner på bruk av slike kjøretøy. Dette gjelder både biler, lastebiler og andre kjøretøy som off-road kjøretøy. I praksis innebærer dette økte avgifter på diesel og bensin samt høyere gebyrer på bompenger.  I noen perioder ilegges det kjøreforbud for biler basert på registreringsnummeret til bilen. Biler som ender på oddetall kan kun kjøre på visse dager i uken, mens bilene med partall kjører de andre dagene. På denne måten så blir det færre biler på veiene totalt sett.

Restriksjonene og ikke minst det økte avgiftsnivået påvirker ikke bare hvordan vi bruker kjøretøyene, men også det generell prisnivået. Det er ingen som vet for sikkert om prisene vil gå opp eller gå ned, men man kan gjøre seg noen tanker.

Stor motor gir økt drivstoff forbruk

De sterke og kraftige motorene som mange off-road kjøretøy bruker i dag, er ikke sjelden gjerrig på drivstoffet. Produsenten har hatt et større fokus på kraft og fart enn på forbruket ettersom disse kjøretøyene er bygget for å takle tøffe forhold. Både snøscooter og firehjulsdrevne er laget for å håndtere skarpe svinger, bratte skråninger og andre tøffe forhold.

Stor motor gir økt drivstoff forbruk

Slike kjøretøy må bygges fra bunnen opp for å håndtere slike utfordringer, noe som stiller høye krav til motoren. I tillegg så stilles det høye krav til kjøretøyets utforming i form av ekstra kraftig rammer, sterkere fjærer og lignende. Dette gjør kjøretøyet tyngre, noe som krever en sterkere motor.

Med andre ord så er dette kjøretøy som, generelt sett, bruker mye drivstoff. Dette er noe som myndighetene vil slå ned på og derfor er det sannsynlig at vi vil se en endring i prisnivået både på innkjøpssiden og på brukersiden.

 Elektriske motorer

Elektriske motorer er kommet langt de siste årene. Batterikapasiteten er økt betraktelig og nå kan elektriske kjøretøy konkurrere med bensin- og dieselmotorer i forhold til rekkevidde. En av de største utfordringene til de elektriske motorene har hele tiden vært motorstyrke. Jo sterkere motoren er jo høyere batterikapasitet trengs. I dag så klarer ikke produsentene å produsere batterier som har en høy batterikapasitet og samtidig er små. Jo kraftigere batteri, jo større vil det være rent fysisk. Dette er spesielt et problem for mindre kjøretøy slik som off-road kjøretøy.

Elektriske motorer vil minske den fysiske forurensingen, men prisnivået vil antagelig gå øke dramatisk. En viktig årsak til dette er at motoren må være sterk, men liten. Store og tunge batterier fungerer ikke i et lite kjøretøy. Den teknologiske utviklingen på feltet er enorm, så det er ingen tvil om at motorer drevet av fossilt drivstoff vil forsvinne fra markedet. Så må man bare se hvordan prisnivået vil utvikle seg.

Brukte kjøretøy vs. nye kjøretøy

Brukte kjøretøy vs. nye kjøretøy

Et off-road kjøretøy utsettes for harde påkjenninger. Derfor trenger de også mye vedlikehold og deler må skiftes ut. Å kjøpe et brukt off-road kjøretøy er derfor mer risikabelt enn å kjøpe en brukt bil. Samtidig ligger prisen på nye kjøretøy i Norge svært høyt og dette kommer antagelig til å øke. Myndighetene legger avgifter på alle typer kjøretøy, men spesielt på kjøretøy de mener forurenser mye. Signalene fra myndighetene tilsier at dette bare vil øke.  Avgifter vil også bli lagt på brukte kjøretøy og her snakker man også om graderte avgifter. Jo mer kjøretøyet forurenser, jo større avgifter vil det pålegges.

Er det verdt det

Er det verdt det?

Alle i bransjen er enig i at prisnivået på slike kjøretøy vil øke de nærmeste årene. Det er rett og slett uunngåelig. Personer som bruker kjøretøy i arbeidssammenheng vil muligens kunne få reduserte avgifter, men hobbybruk vil være dyrt. Så det store spørsmålet er om vi vil nå en smertegrense i nær fremtid.

Personlig synes jeg ingenting er bedre enn å være ute i naturen med slike kjøretøy. Årsaken er at jeg får med meg det jeg trenger, kommer meg dit jeg vil og ikke minst, det er fart og spenning. Jeg innrømmer villig at fart er viktig for meg. Enten jeg spiller bilspill på Poki eller lar hjulet snurre hos Pokerstarscasino så er fart viktig. Å gå, sykle eller annet gir ikke meg den samme opplevelsen.

Videre så er off-road kjøretøy et veldig viktig hjelpemiddel for personer som har problemer med å komme seg rundt på egen hånd. Dette kan være den eneste muligheten de har til å komme seg opp i fjellet eller ut på vidden. Jeg mener at det er for få som benytter seg av denne muligheten i dag og er bekymret for at en prisøkning vil gjøre det enda vanskeligere.

Så jeg mener at vi er nær smertegrensen i forhold til pris. Håpet mitt er at teknologien vil være på vår side, så vi kan fortsette å oppleve skog og mark på flere forskjellige måter.

Kanskje du også liker…

© 2021 Gullhagen-Motor