Litt om bilens historie

Jeg synes det er på sin plass, å se tilbake på hvordan dette med biler egentlig startet.

Litt om bilens historie

Vi vet alle hvordan dagens biler er med tanke på utstyr og teknologi, og som med mye annet har jo utviklingen vært enorm. Jeg kan ikke si at jeg er noen ekspert på bilens historie, men det er jo noen milepæler som de fleste kjenner til og kan si noe om. Men jeg tror flere enn meg, blir overrasket over hvor tidlig det første kjøretøy kom på banen. Dette skal vi se nærmere på, og vi skal også bli bedre kjent med noen navn – som har betydd mye for utviklingen til der vi er i dag.

Dampdrevet kjøretøy på midten av 1600-tallet

Ferdinand Verbiest konstruerte allerede på midten av 1600-tallet, et kjøretøy som var drevet ved hjelp av en dampmaskin. Dette skjedde vet Qing-dynastiets hoff, og blir regnet som verdens første dampdrevne bil.

Den moderne bilen

Det er fortsatt snakk om dampdrevne kjøretøy, og vi skal til 1700-tallet denne gangen. Nicolas-Joseph Cugnot konstruerte i 1769, et kjøretøy som kom opp i en maksimal fart på 6 kilometer i timen. Cugnot ble så fasinert over farten han hadde hatt, så han konstruerte like godt et enda raskere kjøretøy i 1771. Nøyaktig maksimal hastighet på dette kjøretøyet er ikke oppgitt, men det hele endte i en vegg. Dermed skrev han verdens første bilulykke inn i historiebøkene.

Populært i Storbritannia

Kjøretøy som var drevet ved hjelp av damp, var en periode ganske populært i Storbritannia. Men en lovendring medførte at bruken sank drastisk, det ble nemlig påbudt å ha en mann gående med rødt flagg foran kjøretøyet. Selv etter datidens parametere for lønnsomhet og effektivitet, ble dette en lite praktisk måte å drive transport på – dessuten ble det jo også kostbart. Dette var faktisk mye av årsaken til, at Storbritannia på denne tiden satset på utvikling av jernbane – som både var mer lønnsomt og effektivt.

Så kommer forbrenningsmotoren

Det var først med oppfinnelsen av forbrenningsmotoren, at man kan si at selvdrevne kjøretøy ble praktisk. 3.juli 1886 kom oppfinneren Carl Benz, med den første bensindrevne bil.

Så kommer forbrenningsmotoren

Masseproduksjonen starter

Det var USA og Frankrike, som var de første til å sette i gang det man kan kalle for masseproduksjon. I Frankrike het det første rene bilselskapet; Panhard et Levassor, som startet opp i 1889. Allerede i 1891 kom Peugeot, dette er jo et bilmerke som lever i beste velgående den dag i dag. Det skulle gå enda 2 år etter at Peugeot startet, før den første bilfabrikken i USA ble igangsatt. Dette var det Duryea-brødrene som stod for, men i 1902 kom Oldsmobile – som etter hvert ble den dominerende aktøren på markedet. I løpet av 1902 kom også Cadillac på banen, som solgte biler i bøtter og spann allerede første året. I senere artikler skal vi følge bilens utvikling, både i Europa men også i billandet USA. Vi skal også se på hva ekspertene sier om fremtidens biler, som jeg tror vil vekke interesse hos mange av dere.

Kanskje du også liker…

© 2021 Gullhagen-Motor