Forsvaret skal ha Volkswagen

Jeg er selv en gammel forsvarsmann med forskjellig type tjeneste bak meg, og under tiden i Forsvaret var jeg borti mange typer kjøretøy. Det at mye av dette var gammel og nedslitt, er vel ikke noen overdrivelse. Ja en del av det var faktisk fra krigens dager, men etter hvert kom det nytt materiell – jeg husker godt når feltvognen fra Mercedes-Benz ble implementert i Forsvaret. Etter hvert som årene gikk, ble jeg overflyttet til Heimevernet – hvor jeg tjenestegjorde en årrekke. Kjøretøy var vi ikke bortskjemt med, de ble eventuelt hovedsakelig innleid fra ordinære bilutleiefirmaer – vi kjørte i noe grad også egne kjøretøy. Men nå skal Heimevernet gjøre noe med bilparken, og vil i løpet av året få sine første nyanskaffelser – og valget falt på Volkswagen.

Feltvogner

Feltvogner

Det var Harald A. Møller som trakk det lengste strået, og stakk av med en kontrakt på minimum 360 feltvogner. Rammeavtalen som Forsvarsmateriell inngikk med Volkswagen, har en verdi på minst 420 millioner kroner – med andre ord ikke noen liten avtale.

En ombygget Volkswagen Amarok

Bilene som Forsvaret har kjøpt, er ikke pansret slik vi vet en del andre militære kjøretøy ofte er. Den største forskjellen fra en sivil Amarok, er at disse bilene vil ha en kasse på lasteplanet (hard top) Dette vil jeg tro først og fremst er, for at det skal kjøres kostbart utsyr med dem. Bilene er 5-setere, så personell skal ikke lastes på lasteplanet. Med tanke på våpen og annet sensitivt utstyr som Heimevernet besitter, er en slik anordning noe som er helt nødvendig. Rammeavtalen har en gyldighet på 3 år, med mulighet for forlengelse på 2 år av gangen. Men dette er jo vanlig med denne type avtaler, og jeg tror nok Forsvaret har gjort et godt valg her. Volkswagen og ikke minst modellen Amarok, er kjent for kvalitet, og med den tjenesten som de skal settes inn i – så er det viktig med utstyr som tåler røff bruk.

2 kjøretøy i hvert Heimevernslag

Et lag i Heimevernet består av totalt 8 mann, med stridsutstyr og lagsmatriell. Det er derfor behov for 2 stk Amarok i hvert lag, vil dette bli en merkbar og nødvendig fornyelse av Heimevernet. og vil i mange tilfeller gjøre fremkommelighet og forflytting til noe helt annet enn det man har opplevd tidligere.

2 kjøretøy i hvert Heimevernslag

De skal kunne frakte med seg utstyr og forsyninger, slik at de er selvberget i to døgn. Med dagens oppdrag for Heimevernet, vil jeg tro at det kanskje er deres Innsatsstyrker som først og fremst vil bli oppsatt med Amarok – uten at dette er bekreftet fra Forsvaret. Det er gledelig å se at Forsvaret bruker så mye penger på en viktig del av totalforsvaret – som Heimevernet så absolutt er. Effektivitet i utførelse av oppdrag, vil med dette bli en helt annen. Jeg vil ønske både Forsvaret, Heimevernet og ikke minst HV-soldatene, lykke til med de nye bilene. Tiden med Volvo Felt og Mercedes Geländerwagen, er tydeligvis over for Heimevernet – men i sin tid var også dette svært gode slitere for konge og fedreland.

Kanskje du også liker…

© 2021 Gullhagen-Motor