Faren ved å overvurdere egne evner

Det er mange som liker høy fart og spenning. Mye av grunnen til at det er så spennende å kjøre fort er selvsagt at det er en sjanse for at vi kan feilvurdere farten eller andre elementer. Så det krever intenst fokus og dyktighet å styre et kjøretøy ulendt terreng og/eller med høy fart.

Ingen av oss setter oss på motorsykkelen eller på firhjulingen uten å føle at vi virkelig har kontroll. Sjansen for å havne i en ulykke er forsvinnende liten, men den vil alltid være der og den vil alltid være noe høyere enn hvis man kjører bil. Så vi mener at vi har kontroll på risikofaktorene og vi mener selv at vi er trygge i trafikken, trygg i skogen eller andre steder vi ferdes. I de aller fleste tilfeller så stemmer dette, men det gjelder å ta seg selv i nakken innimellom og ikke ende opp med å overvurdere dine evner.

Fartsblind

Du liker å kjøre fort og du er vant til å kjøre fort. Da er det lett å begynne å kjøre for fort også på steder hvor dette setter andre i fare. Grunnen er enkel, du blir rett og slett fartsblind. Dette er et kjent fenomen, som bekjempes blant annet med at man maler horisontale linjer på asfalten som minner førere på å dempe farten.  I boligområder så legger man gjerne inn fartsdumper. Målet er å tvinge førere til å dempe farten, fordi man vet at det kan være enkelt å glemme å gire ned, roe ned, når man har kjørt fort over en lengre strekning.

Det er viktig at du som sjåfør holder godt øye med fartsmåleren og ikke lar deg lure følelsen av å kjøre for sakte. Det er gjelder å være nøktern i forhold til fart.

De andre på veien

Du kan være den beste sjåføren i verden, men du er omgitt av andre sjåfører. Det er ikke mulig å vite hva slags sjåfører dette er. Kanskje møter du en person som akkurat har fått lappen og er nervøs. Eller det kan være en som ikke kan trafikkreglene. Mulighetene er mange. Disse andre sjåførene kan skape farlige situasjoner som du må håndtere. Jo høyere fart du har, jo mindre reaksjonstid har du. Derfor er det viktig å hele tiden ha en nøktern evaluering av farten i forhold til hva du kan møte på veien. På dette punktet så overvurderer alt for mange sine egne evner til å håndtere en slik situasjon. Det gjelder å kjøre mer defensivt enn offensivt, uansett hvor dyktig du er.

Sjekk dine egne kjøreevner

Mange av oss vil aldri havne i en farlig situasjon og dette skal vi være takknemlig for. Ulempen med dette er dessverre at mange ikke har et realistisk bilde på hva de vil kunne gjøre skulle de havne i en slik situasjon. Derfor ender de opp med å gjøre feil i situasjonen og resultatet kan være dødelig.

Statens vegvesen, politiet og andre kjenner til dette problemet. Derfor arrangerer de  banekjøring, glattkjøring og mye annet. Målet er å gi sjåfører, spesielt unge sjåfører, muligheten til å prøve ut kjøreferdighetene i trygge rammer. Hvis du liker å kjøre fort og du kjører mye, så bør du jevnlig hive deg med på slike arrangementer. Det vil gi deg en mer realistisk forståelse av dine egne ferdigheter og gjøre deg til en tryggere sjåfør.

Kanskje du også liker…

© 2021 Gullhagen-Motor