Elektriske motorer

Den store rosa elefanten i rommet når vi snakker om firehjulinger, ATV, snøscootere og lignende er selvsagt elektriske motorer. Det diskuteres heftig i mange kretser hvorvidt elektriske motorer vil kunne gi halvparten av opplevelsen som bensinmotoren kan. Får vi nok hestekrefter ut av en motor hvor halve plassen i motorrommet må brukes for å få plass til batteriet?

Elektriske motorer

Det er svært mange som nå har begynt å tenke på at elektriske motorer er fremtiden for ATV og andre, lignende kjøretøy. Problemet har lenge vært kapasiteten til den elektriske motoren. Den er rett og slett for svak for å kunne gi den farten og kapasiteten som er ønsket i slike kjøretøy. Men utviklingen står ikke stille. Antall hestekrefter øker stadig, samtidig som størrelsen på batteriene krymper. Begge deler en fordel for våre kjøretøy.

Fordeler med elektrisk motor

Alle ulempene med elektriske motorer, spesielt for oss som elsker hestekrefter, kjenner vi alle. Men det er ikke alle som har tenkt over alle fordelene med elektriske motorer også for de som bare vil ha det litt moro. Hvis vi tenker at utgangspunktet er at motoren vil være like sterk som de bensindrevne motorene vi kjenner i dag, så er det egentlig flere fordeler enn ulemper. Med en stillegående motor, som en elektrisk motor er, så blir det enklere å komme seg ut i naturen. Villdyrsafari med motoriserte kjøretøy vil nå være mulig. Det er også klart at det vil være mulig å få satt opp flere baner for løp ettersom støynivået vil være svært redusert, noe som er en stopper i dag.

 

Fordeler med elektrisk motor

I tillegg til dette så kommer selvsagt de miljømessige fordelene med mindre forurensing og forhåpentlig mindre svevestøv. Det siste er litt usikkert ettersom mye av svevestøvet, som er et miljøproblem, skyldes veislitasje og ikke eksos i seg selv.

Er det sannsynlig med sterke elektriske motorer?

Den teknologiske utviklingen på feltet med elektriske motorer og batterier er svært uoversiktlig pr i dag. Det er mange som forsker på dette fordi behovet er så stort. Motorene som lanseres nå er mye sterkere enn de har vært og batteriene blir stadig mindre. Mindre batterier gir bedre lagringsplass inne i bilen og ikke minst en lavere vekt, som igjen gjør at motoren kan dra bedre.
Tesla, Renault, Mazda og mange av de andre store bilprodusentene har vist frem svært sterke motorer i spesialbiler som har blitt kjørt på bane. Foreløpig så har det å plassere disse sterke motorene i vanlige biler vært for dyrt. Samtidig er vi kommet langt i forhold til motorkraft sammenlignet med de første elektriske bilene som rullet ut på veiene for noen tiår siden. Ser man dette i sammenheng med hvor lang tid vi har brukt på å finjustere en bensin/dieselmotor så ligger utviklingen innen elektriske motorer svært godt ann.  Utfordringen blir selvsagt å finne gode løsninger mens man venter på at de elektriske motorene når det ønskede nivået. Vi må holde presset oppe på produsentene og samtidig være villig til å selv prøve ut slike løsninger.

Er det sannsynlig med sterke elektriske motorer?

 

Kanskje du også liker…

© 2021 Gullhagen-Motor